Η εταιρεία ΕΛΒΙΣ παράγει και τυποποιεί ελληνικά, αγνά παραδοσιακά προϊόντα, χρησιμοποιώντας πάντα φρέσκες και άριστης ποιότητας Α’ ύλες από την ελληνική γη.

Σημαία της εταιρείας είναι η διασφάλιση της άριστης ποιότητας των προϊόντων της καθώς και η διάθεση τους στην χαμηλότερη δυνατή τιμή, σεβόμενη πάντα τον καταναλωτή και δίνοντας του την δυνατότητα να απολαύσει μία γκάμα σπιτικών γεύσεων στο τραπέζι του.

Η εταιρεία επενδύει σε υλικοτεχνική υποδομή, προσωπικό και τεχνογνωσία, προκειμένου να ικανοποιεί διαρκώς τις απαιτήσεις των πελατών της και παράλληλα να συμμορφώνεται με τις αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης.

Δείτε την Πολιτική Ποιότητας της εταιρίας μας πατώντας εδώ

ΧΗΜΕΙΟ

Η εταιρεία ΕΛΒΙΣ διαθέτει ένα υπερσύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο μικροβιολογικό εργαστήριο, μέσα στο οποίο εκτελούνται διαρκώς όλες οι αναλύσεις στα προϊόντα και τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία.

Στόχος της δημιουργίας του, εντός της παραγωγικής μονάδας, ήταν ο συνεχής έλεγχος των προϊόντων, για την παρακολούθηση της μικροβιολογικής τους κατάστασης, καθώς επίσης και την διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ποιότητας, σκεπτόμενοι πάντα την ασφάλεια του καταναλωτή που μας στηρίζει διαχρονικά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Το να κατορθώσεις να παράγεις προϊόντα, ποιοτικά άριστα, παρέχοντας στον καταναλωτή γεύση, υγιεινή και ασφάλεια, δεν αρκείται μόνο σε λόγια, αλλά αντίθετα απαιτεί αγώνα, σεβασμό και πράξεις.

Ύστερα από μια σειρά ελέγχων, η εταιρεία ΕΛΒΙΣ έχει πιστοποιηθεί ότι έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001: 2015, καθώς επίσης και Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000: 2018.

Η διοίκηση της επιχείρησης, έχει τη βούληση και εγγυάται για την υλοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου, ενώ ο υπεύθυνος διαχείρισης των συστημάτων DIN EN ISO 9001: 2015, DIN EN ISO 22000:2018 της επιχείρησης και το προσωπικό της είναι εκπαιδευμένοι και ενημερωμένοι για τις απαιτήσεις του προτύπου.